Поради учню — арифметика самовиховання

   Самовиховання потрібне кожній людині. Воно прискорює розвиток внутрішніх сил людини — фізичних і духовних.
   Самовиховання — кращий спосіб розвитку усіх здібностей. Хто знає себе, той робить менше помилок, правильно оцінює свої можливості, може передбачити невдачі в усіх справах.
   Самовиховання — це уміння керувати своїм «Я», переборювати бажання, примушувати себе робити, в першу чергу, те, що треба, а не те, що хочеться.
   Самовиховання — це боротьба з власними слабкостями, поганими звичками.
   Пізнай себе, дай собі об'єктивну оцінку, визнай програму дій самовиховання і ти зростатимеш людиною серед людей.
     1. Мої чесноти.
     2. Мої недоліки.
     3. Що мені не подобається в людях.
     4. Яким би я хотів бути?
     5. На кого хочу бути схожим?
     6. Що для цього треба? (Читати відповідну літературу, тренування, серйозне навчання, фізична праця,гурткова робота тощо).
     7. Яке громадське доручення допоможе в цьому?
     8. Які вимоги ставлять до мене батьки, вчителі? Чи замислювався я над цим? Чи потрібно прислухатися?
     9. Що мені дасть чіткий розпорядок дня? Чи дотримуватися його? Чи не марную даремно час?
     10. У кого я просив би поради? До кого прислухався?
     11. Моє самозаохочення. Завдання на тиждень, місяць, навчальну чверть, рік.
     12. Я переможу! Я переміг!

Виходячи з цього, бажано проводити з вихованцями бесіду, диспути, читання типу: «Як виховувати в собі силу волі, дисциплінованість?», «Чи вмію я вчитися?», «Що значить бути сучасним?».