Портрет гімназії

Шепетівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» засновано у 1999 році на базі Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5, що функціонувала в місті з 1946 року.

Заклад заснований Шепетівською міською радою (рішенням міськвиконкому №249 від 27.10.1999 р.) зареєстрований в Хмельницькій області управлінням освіти 05.11.1999 р. (рішення регіональної ради з питань ліцеїв та атестатів від 05.11.1999 р.)

Директором школи з1996 року є відмінник освіти України, вчитель-методист, вчитель вищої категорії, лауреат премії ім. М. Дарманського, депутат міської ради Качоровська Надія Василівна.

Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» - це заклад, що забезпечує розвиток обдарованих та здібних дітей Шепетівщини, отримання учнями повної загальної середньої освіти гуманітарного та культурологічного ухилу.

 

Мета комплексу:

Розвиток нахилів здібностей обдарувань

Формування широкого світогляду;

Забезпечення володінням ґрунтовними знаннями з базових предметів і поглибленими з профільних дисциплін;

Висока інтелігентність, культура, духовність;

Виховання потреби ведення здорового способу життя;

Високий рівень самонавчання, самоорганізації, творчості;

Запровадження гуманістичної педагогіки – педагогіки розвитку.

 

Заклад вирішує завдання:

Виховання почуття власної гідності;

Створення сприятливих умов для самовираження особистості;

Розвиток творчості учнів;

Забезпечення високого рівня засвоєння знань з базових дисциплін;

Оновлення змісту освіти, апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання та виховання;

Організація науково-дослідницької, експериментальної, пошукової роботи;

Забезпечення всебічного розвитку особистості;

Формування потреби інтелектуального розвитку.

 

В навчально-виховному комплексі діє дві школи

І. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів.

1-4 класи «Школа інтелекту» - 274 учнів.

Тут крім навчальної програми учні засвоюють:

Азбуку етикету

Основи хореографії;

Дизайн;

Музичну грамоту;

Класичний танець;

Поетику;

Українську культуру.

Поруч із загальноосвітніми класами в цій школі працюють сервісні класи(класи з поглибленим вивченням іноземної мови). В початкових класах організовано роботу тьюторних постів-консультантів учнів з усіх питань та утруднень.

Ця школа забезпечує глибоку підготовку до навчання в гімназії. Завдання реалізуються шляхом запровадження технології розвиваючого навчання через активні форми роботи:

Уроки мислення

Створення ситуації вибору завдань;

Застосування алгоритмізації;

Використання дзеркальних творчих діалогів;

Запровадження методу захисту проектів.

5-11 класи «Школа пізнання» - 168 учнів.

В цій школі функціонують:

Класи ранньої спеціалізації

Класи з поглибленим вивченням предметів;

Динамічні групи;

Класи вибору.

Запроваджується технологія партнерства.

 ІІ.  Школа-гімназія – 8 класів (221 учень).

Основне завдання – розвиток творчості, здібностей, обдарувань кожної особистості.

Реалізація завдань проходить через провадження технології саморозвиваючого навчання шляхом використання:

Проблемно пошукових методів навчання

Вільний вибір курсів за вибором, факультативів, спецкурсів;

Днів огляду знань;

Діалогічний евристичний пошук, активні, інтерактивні форми роботи;

Захистів проектів, порт фоліо;

Презентації власного Я.

В гімназії практикується:

Запровадження гуманних систем оцінювання

Вільне відвідування уроків

Індивідуальні, екстернатна, дистанційна форми навчання.

Гімназія м. Шепетівки це – храм науки, віри, надії та щирої любові, центр духовної педагогіки.